بلند ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ

بلند: ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ موشک بالستیک خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سخنان روحانی آب سرد روی آتش ترامپ / صادق زیباکلام

صادق زیباکلام، تحلیلگر پرسشها سیاسی در یادداشتی در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشته است: تصور می کردند که به تعبیر استالین، مدیر جمهوری کشور عزیزمان ایران «توپ

سخنان روحانی آب سرد روی آتش ترامپ / صادق زیباکلام

صادق زیباکلام : سخنان روحانی آب سرد روی آتش ترامپ

عبارات مهم : ایران

صادق زیباکلام، تحلیلگر پرسشها سیاسی در یادداشتی در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشته است: تصور می کردند که به تعبیر استالین، مدیر جمهوری کشور عزیزمان ایران «توپ را با توپ» پاسخ خواهد داد. تصور می کردند که توهین ها و دشنام های مدیر جمهوری امریکا را با توهین هایی تندتر، دشنام های گزنده تر و حملاتی سخیف تر پاسخ خواهد داد. این انتظار یا شاید توقع، مشمول بر طیفی از تندروها و مخالفان و منتقدان آقای روحانی در داخل کشور خودمان هم می شد که در تصویر العمل به سخنان دیروز ترامپ، روحانی را زیر فشار گذاشته بودند که باید در صحبت تان حکماً پاسخ جسارت ها و توهین های ترامپ را با ناسزاهای تندتر و سنگین تر بدهید.

سخنان روحانی آب سرد روی آتش ترامپ / صادق زیباکلام

از ایشان می درخواست کردند با لحنی قاطع و انقلابی به ترامپ پاسخ دهد. ولی فضای صحبت روحانی آب سردی روی همه آنان که انتظار دشنام هایی گزنده تر و توهین های محکم تر به حرف های ترامپ داشتند، ریخت. در مجموع فضای صحبت آقای روحانی کاملاً متفاوت از فضای صحبت ترامپ بود. او نه تنها حاضر نشد با وجود انتظار و توقع تندروها از نوع و جنس ادبیات و لحن ترامپ در صحبت اش استفاده کند، بلکه برعکس بسیار دیپلماتیک، معتدل و آشتی جویانه سخن گفت. نه هیچ کشور و ملتی را ترساندن کرد و نه نشان داد که با کشوری سر جنگ دارد.

برعکس او تلاش کرد در چارچوب صحبت اش از فرهنگ و تمدن ایران، سعدی و حافظ و مولوی، نجات یهودی ها از سوی ایرانیان و پناه دادن به مسیحیان سخن به میان آورد. علی رغم آنچه که ترامپ کشور عزیزمان ایران را متهم ساخته بود، او در پاسخش نشان داد که کشورش نه به دنبال صدور انقلاب هست، نه مذهبش و نه ایدئولوژی اش را می خواهد به دیگران تحمیل کند. در پاسخ روحانی به ترامپ و سایر رهبران راجع به فعالیت های موشکی کشور عزیزمان ایران هم همان موضع همیشگی را تکرار کرد که ذات این برنامه ها دفاعی هست. راجع به برجام هم که فغان و شیون ترامپ و نتانیاهو و سایر دشمن های نظام را درآورده، بدرستی اشاره کرد که کشور عزیزمان ایران به تعهدات بین المللی اش در چارچوب آن توافق پایبند است و کشورش به هیچ روی قصد ندارد از برجام خارج شود.

صادق زیباکلام، تحلیلگر پرسشها سیاسی در یادداشتی در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشته است: تصور می کردند که به تعبیر استالین، مدیر جمهوری کشور عزیزمان ایران «توپ

درعین حال این را هم اضافه کرد که اگر امریکا از برجام خارج شود، غربی ها، اروپایی ها و کشورهای مهم دنیا همچنان بر تعهدات و حضور خود در برجام ادامه خواهند داد. به عبارت دیگر به تندروها در امریکا خبر داد که مسئله ارزش کشور عزیزمان ایران نیست، بلکه مسئله آنان جامعه جهانی است که پشت برجام ایستاده اند. بالاخره این توصیه را هم خاطر نشان کرد که این گونه نخواهد بود که اگر در نهایت برجام نقض شود، دنیا جهت کشور عزیزمان ایران به آخر خواهد رسید. تلویحاً پاسخ داد که کشورش آینده نگری های مورد نیاز را جهت چنین وضعیتی کرده است.

در مجموع صحبت روحانی کاملاً متفاوت از فضای صحبت ترامپ بود. او نه تنها با وجود فشار تندروها حاضر نشد نوع ادبیات و لحن ترامپ را در صحبت اش به کار گیرد، بلکه برعکس بسیار دیپلماتیک، معتدل و آشتی جویانه سخن گفت. درعین حال آقای روحانی می توانست راجع به انتقادات زیادی که نسبت به حقوق بشر می شود، پاسخ دهد که کارنامه حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران از یک سو باید با کارنامه حقوق بشر در بسیاری از کشورهای متعهد امریکا و از سوی دیگر می بایست با گذشته کشور کشور عزیزمان ایران مقایسه و سنجیده شود. در این صورت، شاید آنان بعضی انتقادها را تکرار نکنند ولی نمی توانند دستاوردهای فراوان و مثبت کشور عزیزمان ایران در حوزه های متفاوت را نادیده بگیرند.

واژه های کلیدی: ایران | امریکا | ایرانی | توهین ها | ایرانیان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz