بلند ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ

بلند: ایران توافق بالستیک دولت ترامپ دونالد ترامپ موشک بالستیک خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف غذاهای کنسرو شده است به سیستم گوارش آسیب می رساند

تیمی از محققان دریافتند غذاهای کنسروشده حاوی اکسید روی هستند که می تواند به دستگاه گوارش آسیب رساند.

مصرف غذاهای کنسرو شده است به سیستم گوارش آسیب می رساند

مصرف غذاهای کنسرو شده است به سیستم گوارش آسیب می رساند

عبارات مهم : کنسرو

تیمی از محققان دریافتند غذاهای کنسروشده حاوی اکسید روی هستند که می تواند به دستگاه گوارش آسیب رساند.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه بینگامتون نیویورک نشان داد که نانوذرات اکسیدروی موجود در پوشش بعضی کالاهای کنسروشده که معمولا جهت فواید ضدمیکروبی و پیشگیری از تغییررنگ مواد خوراکی تولیدکننده سولفور مناسب هست، تاثیر منفی بر عملکرد دستگاه گوارش انسان دارد.

«گرتخن مالر»، استادیار دانشگاه، در این باره می گوید: «ما دریافتیم نانوذرات اکسیدروی موجود در غذاهای کنسروشده می تواند موجب عوض کردن در شیوه جذب مواد مغذی به وسیله روده یا نمایان شدن پروتئین و ژن سلول روده شود.»

مصرف غذاهای کنسرو شده است به سیستم گوارش آسیب می رساند

محققان دریافتند غذاهای کنسروشده ۱۰۰ برابر میزان مجاز مصرف روزانه زینک (روی)، حاوی این ماده هستند.

به گفته محققان، اکسید روی موجب از بین رفتن سطح سلول های جاذب روده شده است و در نتیجه جذب مواد مغذی کم کردن می یابد.

تیمی از محققان دریافتند غذاهای کنسروشده حاوی اکسید روی هستند که می تواند به دستگاه گوارش آسیب رساند.

محققان می گویند بعضی نانوذرات موجب سیگنال دهی التهاب شده است که در نتیجه می تواند نفوذپذیری مدل روده را زیاد کردن دهد. همچنین این اوضاع موجب می شود ترکیباتی که اجازه ورود به جریان خون ندارند، وارد خون می شوند.

واژه های کلیدی: کنسرو | محققان | دانشگاه | دانشگاه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz